WHBC WHBC

WHBC

Odmiany buraka cukrowego

 • Marynia Rh
  Marynia Rh
  Polska odmiana buraka cukrowego, zarejestrowana w 2017r., odporna na wirus rizomanii. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się stożkowatym korzeniem, prawie całkowicie zagłębionym w glebie oraz bardzo wyrównanym kształtem średniej wielkości rozety liściowej z małym karbowaniem. Odmiana cechuje się ponadto wysokim wigorem nasion i szybkimi wschodami polowymi. Osiąga wysokie plony korzeni przy szybkiej kumulacji cukru. Najwyższy plon cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru. Wg COBORU za 2015-2016r. (badania rejestrowe): plon korzeni 853,0 q/ha, zawartość cukru 18,7 %, plon technologiczny cukru 142,9 q/ha.
 • Jagiellon Rh, Cr
  Jagiellon Rh, Cr

  Nowa, polska odmiana buraka cukrowego zarejestrowana w 2018r. Odmiana odporna na wirusa Rizomani (Rh) i stosunkowo wysoko tolerancyjna na Chwościka buraka (Cr). Reprezentuje typ użytkowy normalno – cukrowy (NZ). Posiada gładki stożkowaty korzeń, mocno zagłębiony w ziemi, korzystnie wpływający na zbiór mechaniczny. Rozeta liściowa jest średniej wielkości z małymi karbowaniami o nieco jaśniejszej zielonej barwie. Charakteryzuje się dobrym wigorem i szybkimi wschodami polowymi. Nadaje się na średnio- wczesny zbiór. Wg COBORU, średnia za lata 2016 – 2017 (badania rejestrowe) plon korzeni: 936,0 dt/ha, zawartość cukru: 17,7 %, plon technologiczny cukru: 146,7dt/ha.

 • KLARA Rh - Rejestracja 2019
  KLARA Rh - Rejestracja 2019

  Najnowsza, polska odmiana buraka cukrowego, zarejestrowana w 2019 roku, odporna na wirus Rizomanii,. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się wysokim plonem cukru i prawidłowo zbilansowaną proporcją pomiędzy plonem korzeni, a zawartością cukru. Posiada gładki, stożkowaty korzeń mocno zagłębiony w ziemi oraz dobrze rozwiniętą rozetę liściową z małym karbowaniem. Polecana do średnio-późnego zbioru. Wysoki plon technologiczny cukru zapewnia duży plon korzeni i wysoka zawartość cukru. Wg COBORU za 2017-2018 (badania rejestrowe) : plon korzeni 921,0 q/ha, zawartość cukru 18,3 %, plon technologiczny cukru 148,0 q/ha.


 • POLANIN Rh
  POLANIN Rh

  Nowa, polska odmiana buraka cukrowego, zarejestrowana w 2016 r., odporna na wirus Rizomanii. Reprezentuje normalny typ użytkowy. Odznacza się prawie całkowitym zagłębieniem korzeni w ziemi, co istotnie ułatwia zbiór oraz wyrównanym kształtem rozety liściowej. Odmiana przeznaczona do średnio- późnego okresu zbioru. Osiąga bardzo wysokie plony korzeni. Wg COBORU średnia za 2014-2015r. (badania rejestrowe): plon korzeni 845 q/ha przy zawartości cukru 18,5%, plon technologiczny cukru 138,6 t/ha.

 • SOBIESKI Rh, Cr
  SOBIESKI Rh, Cr

  Polska odmiana buraka cukrowego zarejestrowana w 2015 roku. Odmiana odporna na wirus Rizomani i tolerancyjna na chwościk buraka (Rh,Cr). Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Gładki stożkowaty korzeń ze średniej wielkości wyrównaną rozetą liściową dobrze wpływają na zbiór mechaniczny. Posiada zdolność wysokiego plonowania bez względu na poziom nasilenia Rizomani. Duży plon korzeni przy szybkiej kumulacji cukru w korzeniach zapewnia uzyskanie wysokiego plony technologicznego cukru z hektara. Polecana do średnio-późnego zbioru. Wg COBORU średnia za 2013-14 (badania rejestrowe) : plon korzeni 936,0 q/ha, zawartość cukru 18,0 %, plon technologiczny cukru 150,6 q/ha.

 • PIAST Rh
  PIAST Rh

  Nowa, polska odmiana buraka cukrowego, odporna na wirus Rizomani, zarejestrowana w 2014 roku. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się wysokim plonem cukru i prawidłowo zbilansowaną proporcją pomiędzy plonem korzeni, a zawartością cukru. Posiada gładki, stożkowaty korzeń mocno zagłębiony w ziemi oraz dobrze rozwiniętą rozetę liściową z małym karbowaniem. Polecana do średnio-późnego zbioru. Wysoki plon technologiczny cukru zapewnia duży plon korzeni i wysoka zawartość cukru. Wg COBORU średnia za 2012-13 (badania rejestrowe) : plon korzeni 907,0 q/ha, zawartość cukru 17,8 %, plon technologiczny cukru 140,4 q/ha.

 • TELIMENA Rh
  TELIMENA Rh

    Zarejestrowana w 2013r. polska odmiana buraka cukrowego typu normalno-plennego, odporna na wirus Rizomani. Odmiana charakteryzuje się bardzo wyrównanym pokrojem rozety liściowej oraz gładkim stożkowatym korzeniem, korzystnie wpływającym na zbiór mechaniczny. Przeznaczona do średnio- późnego okresu zbioru. Wykazuje wysoki plon korzeni przy szybkiej kumulacji cukru w korzeniach. Odmiana cechuje się ponadto wysokim wigorem nasion i szybkimi wschodami polowymi. Wg badań rejestrowych COBORU średnia za 2011-2012r.: plon korzeni 897,0 q/ha, zawartość cukru 18,3 %, plon technologiczny cukru 148,3 q/ha.

 • TADEUSZ Rh
  TADEUSZ Rh
  Polska odmiana buraka cukrowego zarejestrowana w 2011 r. Wykazuje ona tolerancję na wirus Rizomani. Reprezentuje normalny typ użytkowy (N). Charakteryzuje się stożkowatym korzeniem, prawie całkowicie zagłębionym w ziemi oraz wyrównanym kształtem średniej wielkości rozety liściowej. Osiąga wysokie plony korzeni. Najwyższy plon cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru. Odznacza się szybkimi i wysokimi wschodami polowymi. Wg COBORU w 2010 (badania rejestrowe): plon korzeni 767q/ha, zawartość cukru 16,7 %, plon technologiczny cukru 107,0 q/ha.
 • HUZAR Rh
  HUZAR Rh

  Nowa, zarejestrowana w 2009 r. polska odmiana buraka cukrowego typu normalnego (N), odporna na wirus Rizomani. Odznacza się wyrównanym kształtem rozety liściowej i prawie całkowitym zagłębieniem korzeni w ziemi, co istotnie ułatwia zbiór i przerób. Nasiona cechują się szybkimi i wysokimi wschodami polowymi. Najwyższy plon korzeni i cukru osiąga pod koniec okresu zbioru. Wg COBORU  za 2010 r.  plon technologiczny cukru 106,3 q/ha, przy plonie korzeni 717 q/ha i zawartości cukru 16,8 %.

 • BORYNA Rh
  BORYNA Rh

  Polska, diploidalna odmiana buraka cukrowego, odporna na wirus Rizomani. Reprezentuje normalno-cukrowy typ użytkowy. Gładki, stożkowaty korzeń ze średniej wielkości rozetą liściową. Posiada zdolność wysokiego plonowania bez względu na poziom nasilenia Rizomani. Najwyższy plon korzeni i cukru osiąga pod koniec okresu zbioru. Wg COBORU średnia za 2007-2008 r.: plon technologiczny cukru 105,5 q/ha przy plonie korzeni 728 q/ha i zawartości cukru 16,3%.

   

   

   

 • BALLADYNA
  BALLADYNA

  Polska odmiana zarejestrowana w 2006r. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Odmiana o wyrównanej rozecie liściowej i stożkowatym korzeniu. Przeznaczona do średnio-późnego zbioru. Wysoki plon technologiczny cukru z ha zapewnia wysoka zawartość cukru i duży plon korzeni. Wg porejestrowych badań COBORU średnia za 2007-2008 r.: plon korzeni 756 q/ha, zawartość cukru 18,2 %, plon technologiczny cukru 121,5 q/ha.

 • ALDONA
  ALDONA

  Polska odmiana zarejestrowana w 2006r. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Odmiana o wyrównanej rozecie liściowej i stożkowatym korzeniu. Przeznaczona do średnio-późnego zbioru. Wysoki plon technologiczny cukru z ha zapewnia wysoka zawartość cukru i duży plon korzeni. Wg porejestrowych badań COBORU średnia za 2007-2008 r.: plon korzeni 756 q/ha, zawartość cukru 18,2 %, plon technologiczny cukru 121,5 q/ha.

   

   

   

 • ZOSIA
  ZOSIA

  Kolejna, nowa odmiana mieszańcowa o normalnym typie użytkowym (N), zarejestrowana w 2007 roku. Odmiana cechuje się wysokim wigorem nasion i szybkimi wschodami polowymi. Gładki, stożkowaty korzeń korzystnie wpływa na zbiór mechaniczny. Przeznaczona do średniego i późnego okresu zbioru. Wg COBORU średnia za 2007-2008r.: plon korzeni 767 q/ha, zawartość cukru 17,7 %, plon technologiczny cukru 118,1 q/ha.