WHBC WHBC

WHBC

Baza produkcyjna

Dla przygotowania materiału siewnego buraka o wysokich parametrach jakościowych, WHBC wykorzystuje bazę reprodukcyjną, zlokalizowaną głównie w południowej Francji i we Włoszech, w rejonach o warunkach agroklimatycznych, najbardziej sprzyjających produkcji nasiennej jak również nowoczesny zakład Aurora - dysponujący światowej klasy urządzeniami, umożliwiającymi produkcję nasion najwyższej jakości, potwierdzonej urzędowymi testami.  
              Integralną częścią hodowli jest nasiennictwo, które w znacznym stopniu decyduje nie tylko o jakości materiału siewnego, ale także o wartości użytkowej odmian. Na jakość materiału siewnego decydujący wpływ mają warunki glebowo-klimatyczne w rejonie reprodukcji. Stąd reprodukcja nasion prowadzona jest w krajach o korzystniejszym klimacie dla produkcji nasiennej, głównie w południowej Francji i we Włoszech.  
              Ważnym etapem w przygotowaniu materiału siewnego jest czyszczenie i obróbka technologiczna, obejmująca m.in. frakcjonowanie grawitacyjne, kalibrowanie i szlifowanie, celem wydzielenia nasion o najwyższych parametrach jakościowych. 
          Końcowym etapem doskonalenia materiału siewnego jest  otoczkowanie. Oprócz zwiększenia precyzji wysiewu proces ten umożliwia zastosowanie fungicydów, pewnie zabezpieczających  młode rośliny przed chorobami zgorzelowymi oraz nowoczesnych zapraw insektycydowych, takich jak Montur Forte czy Force Magna, stanowiących najbardziej skuteczną ochronę kiełków i siewek przed szkodnikami.
             Firma koncentruje się na ciągłym doskonaleniu i koordynacji działań na wszystkich etapach przygotowania nasion, a więc na hodowli, reprodukcji oraz obróbce technologicznej.